Organisatie / ANBI


BESCHIKKING Algemeen Nut Beogende Instelling
RSIN/fiscaal(identificatie)nummer
8548 00 268 Dossiernummer 94 247 

Stichting Dagbesteding Cuijk
Kamer van Koophandel Nr. 62392743
Rechtspersoon
RSIN  854800268
Rechtsvorm  Stichting
Statutaire naam  Stichting Dagbesteding Cuijk
Statutaire zetel  Gemeente Cuijk
Bezoekadres  Deken van den Ackerhof 14, 5431 DP Cuijk
Postadres  Postbus 142, 5430 AC Cuijk
Telefoonnummers  0485-316720 / 06-53117968
Internetadres  www.dagbestedingcuijk.nl
Emailadres  info@dagbestedingcuijk.nl
Eerste inschrijving handelsregister  14-01-2015
Datum akte van oprichting  16-01-2015
Activiteiten  SBI-code: 8720 - Huizen en dagverblijven voor verstandelijk
gehandicapten en psychiatrische cliënten. Het aanbieden en verzorgen van
dagbesteding, woonruimte en verlenen van zorg ten behoeve van mensen
met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking. 

Bestuurder:
Naam: Niessen, Hubertus Henricus
Geboortedatum en -plaats  23-07-1956, Venlo
Datum in functie  06-01-2015 ( Datum registratie: 14-01-2015 )
Bevoegdheid  Alleen / zelfstandig bevoegd
Salaris: Marktconform.

Leden Raad van Toezicht: 

Naam: Teunissen, Tilly 

Geboortedatum en -plaats: 4 juni 1959, Cuijk
Datum in functie: augustus 2018
Titel: Secretaris / lid Raad van Toezicht

Achtergrond: Ik ben ruim 40 jaar werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast mijn werk bij een grote instelling als casemanager/coach voor begeleiders die werken met cliënten met probleemgedrag, heb ik deze werkzaamheden ook landelijk verricht voor het Centrum voor Consultatie en Expertise. Bij een trainings- en adviesbureau heb ik scholing gegeven op het gebied van burgerschap, inclusie en het opzetten van sociale netwerken voor mensen met een verstandelijke beperking. Emancipatie, burgerschap, deelnemen aan de maatschappij zijn altijd de belangrijkste pijlers in mijn visie op zorg geweest. Daarom zie ik het als een eer om op deze manier iets te kunnen betekenen voor Stichting Dagbesteding Cuijk.


Monique Senssen-FranssenNaam: Senssen-Franssen, Monique
Geboortedatum en -plaats:  31-10-1976, Beesel
Datum in functie:  augustus 2018
Titel: lid Raad van Toezicht

Beroep: Advocaat te Cuijk (personen- en familierecht)

Achtergrond: Sinds 2004 ben ik werkzaam als advocaat bij Vaessen Advocaten. Vanaf 2008 houd ik mij uitsluitend bezig met personen- en familierecht. Naast de juridische kant van de zaak spelen in deze kwesties veelal ook emoties een rol. Het is mijn taak om daarin voor en met de cliënt een goede balans te vinden. Daarnaast ben ik een van de deelnemers van het Scheidingscafe Land van Cuijk. Het bijzondere aan Stichting Dagbesteding Cuijk vind ik de passie en tomeloze energie van alle betrokkenen, ook de cliënten, waarmee dit initiatief binnen enkele jaren is uitgegroeid tot een volwaardige deelnemer in de wereld van dagbesteding en zorg.


Naam: Storms, Aloijsius Phillippus Petrus

Geboortedatum en -plaats  11-06-1951, Limbricht
Datum in functie  27-07-2015 (datum registratie 10-08 2015)
Titel: voorzitter / lid Raad van Toezicht

Achtergrond: Mijn ervaringen liggen binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In diverse organisaties op dit gebied ben ik de afgelopen 40 jaren werkzaam geweest. De laatste zestien jaren was ik bestuurder van Stichting Diomage te Gemert, een van de voorlopers met betrekking tot kleinschalig wonen in de wijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Stichting Dagbesteding Cuijk raakt mij, omdat kleinschaligheid, lokale verbondenheid en het individu als uitgangspunt als belangrijke uitgangspunten worden gehanteerd. Cuijk mag trots zijn op zo`n initiatief.


Naam: van den Meijdenberg, Petrus Gerardus Maria

Geboortedatum en -plaats: 06-11-1964, Waalwijk
Datum in functie: 15-02-2016
Titel: vice-voorzitter / lid Raad van Toezicht

Achtergrond: Ik ben opgeleid als bedrijfseconoom en ben lid van het Register Belastingadviseurs. Ik heb in verschillende bedrijven en organisaties zonder winstoogmerk gewerkt. Vanaf 2003 ben ik actief in de zorgsector, eerst vooral in de interim functies bij middelgrote en grote zorginstellingen. Daarna vier jaar als controller bij een kleine zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking. Per 1 juli 2015 werk ik als controller bij een private thuiszorginstelling en als zelfstandig belastingadviseur. Ik vind Stichting Dagbesteding Cuijk een mooi initiatiatief vanwege de kleinschalige aanpak, dicht bij de client en medewerker. Een maatschappelijke onderneming die buiten de gebaande paden om mensen met een beperking aan werk en een zinvolle dagbesteding helpt.


Organisatiestructuur en beloningsbeleid:

Raad van Toezicht:
Dhr. (Aloijsius Phillippus) Louis Storms / voorzitter.  
Mw. Tilly Teunissen / secretaris.
Dhr. Monique Senssen-Fransen / lid. 
Dhr. (Petrus Gerardus Maria) Peter van den Meijdenberg / vice-voorzitter.
De leden van de Raad van Toezicht voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit.

Management:

Bestuurder:
Dhr. (Hubertus Henricus) Niessen, directeur / bestuurder. 
Huub Niessen  Salaris marktconform.

Manager cliëntenbegeleiding en organisatie m.b.t. zorg:
Marloes Dekkers  Salaris marktconform.

Manager personeel en organisatie m.b.t. commercie:
Ingrid Romeijn  Salaris marktconform.Doelstelling Stichting Dagbesteding Cuijk

De Stichting Dagbesteding Cuijk biedt dagbesteding aan mensen die door persoonlijke omstandigheden niet kunnen werken. De deelnemers zijn mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, mensen met een niet aangeboren hersenbeschadiging, mensen met psychische problemen of combinaties van deze aandoeningen en ouderen met een lichte vorm van dementie of somatische problematiek. De Stichting Dagbesteding Cuijk stelt hen in de gelegenheid om onder deskundige leiding op een veilige plek midden in de samenleving werkzaamheden en activiteiten te verrichten die zinvol zijn. De stichting houdt daarbij rekening met de wensen van de cliënt en zijn of haar talenten en fysieke capaciteiten. Stichting Dagbesteding Cuijk biedt onder één dak op diverse werkplekken allerhande vormen van dagbesteding aan. Midden in het centrum van Cuijk en midden in de samenleving. In de voormalige leerlooierij komen diverse werkplekken van allerhande aard en voor elk wat wils. In een veilige en gestructureerde omgeving krijgt de cliënt de mogelijkheid zijn of haar eigen persoonlijkheid te stimuleren, verder te ontwikkelen en ambities zoveel mogelijk waar te maken. Dit gebeurt door het aanbieden van maatschappelijke relevante activiteiten onder een professionele begeleiding op goed geoutilleerde werkplekken. Daarnaast zijn er leerwerktrajecten met als doel zoveel mogelijk cliënten naar een hoger persoonlijk niveau te tillen. Het brede aanbod aan werkplekken en de situering midden in het centrum van Cuijk maakt het project Dagbesteding Leerlooierij Cuijk " Veelzijdig en Bijzonder ". Bij de Stichting Dagbesteding Cuijk krijgen mensen de ruimte om hun individuele kwaliteiten in te zetten. De voorwaarden hiervoor worden aangereikt en waar nodig passend gemaakt. Het "gewone" binnen- en buitenwerk wordt buitengewoon door de passie en zorg waarmee het wordt uitgevoerd. Dit levert waardering op en draagt bij aan een zinvol bestaan.

Sociale onderneming

De stichting Dagbesteding Cuijk is een sociale onderneming. Dit betekent dat de onderneming naast zijn commerciële een aantal sociale doelstellingen heeft:
  • Gericht op de doelgroepen kwetsbare mensen (jong en oud)
  • Gericht op maatschappelijke participatie, dagbesteding, arbeidsintegratie of opleiding in het voortgezet speciaal onderwijs
  • Gericht op bevordering sociale cohesie door inzet vrijwilligers bij de werkzaamheden van de stichting
         
  Stichting Dagbesteding Cuijk
Telefoon: 0485-316720
Mobiel: 06-53117968
info@dagbestedingcuijk.nlPostadres:
POSTBUS  142
5430  AC  CUIJK

Bezoekersadres:
Deken van de Ackerhof 14
5431  DP  CUIJK

 

KvK nummer: 62392743
ANBI