Initiatiefnemers

Wij zijn Huub en Ingrid Niessen en zijn de ouders van Luuk. Luuk is een jongen van 21 jaar met een verstandelijke en lichamelijke beperking. 2 Jaar geleden was er in het Land van Cuijk , op het moment dat Luuk uitstroomde vanuit de Werkenrodeschool, binnen een straal van 10 kilometer geen passende dagbesteding voor Luuk beschikbaar. Ook het vinden van een stageplek vanuit school was moeilijk in te vullen. Dagbesteding Cuijk "De Looierij" wil daar iets aan doen en gaat  voor die omgeving voorzien in een alsmaar groeiende behoefte aan gevarieerde dagbesteding. Het aanbieden van maatschap- pelijke relevante activiteiten onder een professionele begeleiding op ruime en goed geoutilleerde werkplekken. Sinds april 2015 doen we dit midden in het centrum van Cuijk en midden in de samenleving.
 
Vanuit de media werden we overspoelt met berichten over het opheffen of sluiten van dagbesteding projecten en dagbesteding locaties. Ook de beperking in de afstand van wonen naar dagbesteding legt een zware wissel op de huidige situatie. Wij hebben ervaren dat de VSO scholen steeds grotere problemen krijgen met het vinden van stageplekken, en in het vervolgtraject, van werkplekken. Ook voor Luuk als schoolverlater was er geen passende oplossing. Niet voor een stageplek en zeker niet voor een passende werkplek. Dit gold en geldt niet alleen voor Luuk als schoolverlater maar ook voor zijn medescholieren van toen en van nu. Daarin gaat Dagbesteding Cuijk "De Looierij" nu voorzien.

Het ontbreken van zinvolle dagbesteding heeft ons ertoe bewogen dit project op te zetten
 
 
 
 
 
De Wasserij      
 
 
 


 
         
  Stichting Dagbesteding Cuijk
Telefoon: 0485-316720
Mobiel: 06-53117968
info@dagbestedingcuijk.nlPostadres:
POSTBUS  142
5430  AC  CUIJK

Bezoekersadres:
Deken van de Ackerhof 14
5431  DP  CUIJK

 

KvK nummer: 62392743
ANBI