Algemene informatie

Het beleid: Participatie dichter bij de burger.
Stichting Dagbesteding Cuijk biedt dagbesteding aan mensen die door persoon- lijke omstandigheden niet kunnen werken. Onze deelnemers zijn mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, mensen met een niet aangeboren hersenbeschadiging, mensen met psychische problemen of combinaties van deze aandoeningen en ouderen met een lichte vorm van dementie of somatische problematiek. Stichting Dagbesteding Cuijk stelt hen in de gelegenheid om onder deskundige leiding op een veilige plek midden in de samenleving werkzaamheden en activiteiten te verrichten die zinvol zijn. Onze stichting houdt daarbij rekening met de wensen van de cliënt en zijn of haar talenten en fysieke capaciteiten. Met de lunchroom, de bakkerij, de tuinkas, het atelier en het werken op locatie, brengen we de deelnemers dichter bij de burgers. 

De visie: Handreiking voor een passende dagbesteding. 
Stichting Dagbesteding Cuijk is een actieve, enthousiaste, vernieuwende, ondernemende en op de cliënten gerichte organisatie. Wij geven via het aanbieden van dagbesteding op een zinvolle en plezierige wijze extra structuur aan het leven van mensen met een beperking. Daarbij sluiten we aan bij de belevingswereld en ambities van iedere individuele deelnemer. De voorwaarden hiervoor worden aangereikt en passend gemaakt. Het "gewone" binnen- en buitenwerk wordt door de passie en zorg waarmee het wordt uitgevoerd "buitengewoon". Dit levert waardering op en draagt bij aan een zinvol bestaan. De deelnemers aan de projecten binnen SDC worden in onze terminologie "medewerkers""genoemd.
Overeenkomstig onze visie wordt hiermee benadrukt dat het zinvol werk betreft.
 
 
 
 
 
De Wasserij      
 
 
 


 
         
  Stichting Dagbesteding Cuijk
Telefoon: 0485-316720
Mobiel: 06-53117968
info@dagbestedingcuijk.nlPostadres:
POSTBUS  142
5430  AC  CUIJK

Bezoekersadres:
Deken van de Ackerhof 14
5431  DP  CUIJK

 

KvK nummer: 62392743
ANBI